Voor wie?

Voor jong of oud (zwangere ouders, baby’s, peuters, jongeren, volwassenen en ouderen) uit het arrondissement Mechelen en de Rupelstreek. Alle info over ons aanbod vind je hier.

Zorg en hulpverlening

Een grote tegenslag of moeilijke periode? Iedereen maakt het wel eens mee. Vaak kunnen we onze problemen samen oplossen met onze familie, vrienden, huisarts, school, collega’s,…. Maar soms geraakt men er toch niet uit en heeft men meer ernstige moeilijkheden (bijvoorbeeld ernstige en langdurige psychische moeilijkheden die het functioneren op meerdere levensterreinen beïnvloeden). Dan kan men bij De Pont terecht om samen te kijken hoe men deze problemen kan aanpakken. Dit gebeurt op verwijzing van een huisarts of een andere professionele hulpverlener. Afhankelijk van de leeftijd en/of problematiek van de cliënt hebben we een specifieke werking. Alle info over ons aanbod vind je hier.

Preventie

In De Pont vormen preventie en hulpverlening één geïntegreerd geheel. In samenwerking met partners, trachten we ernstige psychische problemen te voorkomen in de regio. Doorheen de tijd hebben we twee thema’s uitgebouwd, namelijk alcohol-, drug- en tabakspreventie en zelfmoordpreventie.

Samenwerking

De Pont werkt samen met partners (huisarts, Centrum Algemeen Welzijnswerk, Centrum voor Leerlingenbegeleiding, ziekenhuizen, woonzorgcentra,…) en maakt deel uit van verschillende netwerken: PANGG 0-18, Emergo en Trawant.

Onze waarden

Verbindend

  • men kan alleen of samen met zijn/haar omgeving komen
  • in samenwerking met de verwijzer (huisarts of andere professionele hulpverlener)

Verantwoord

  • onafhankelijk van de socio-economische achtergrond bieden we aan iedereen een even toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg
  • kwaliteitsvol: iedere hulpverlener zit ingebed in een team dat wetenschappelijk gefundeerd werkt en wordt geïnspecteerd door de Vlaamse Gemeenschap.