We leveren graag een bijdrage tot het leerproces van toekomstige hulpverleners. Daarom staat De Pont open voor langdurige stages en werkt daartoe samen met de volgende onderwijsinstellingen:

- voor masters psychologie en criminologie: KULeuven

- voor maatschappelijk werkers: KDG Antwerpen en UCLL Leuven

- voor logopedisten: Thomas More

- voor gezinswetenschappen (alleen voor PrOS): Odisee Hogeschool

- voor ervaringsdeskundigen: Thomas More en UCLL Leuven

We gaan enkel in op stage-aanvragen van lange duur (ten minste 3 maanden behalve voor logopedie en ervaringsdeskundigen) die betrekking hebben op het laatste jaar binnen de hoger vermelde bacheloropleidingen of op het vijfde jaar binnen de hoger vermelde masteropleidingen.