Wat is een CGG?

In een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) kan je terecht bij professionele medewerkers om je te helpen met problemen als depressie, relatieproblemen, stress, seksuele moeilijkheden, angsten en fobieën, burn-out, alcoholisme, slapeloosheid, psychosomatische symptomen,…

Sommige medewerkers werken met volwassenen, anderen zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen. Ook kinderen kunnen depressief of angstig zijn, kunnen kampen met sociale moeilijkheden of met specifieke problemen zoals ADHD, autisme of leerstoornissen.

Een behandeling in een CGG bestaat uit een reeks gesprekken met een therapeut, bijvoorbeeld wekelijks, tweewekelijks of maandelijks als het al wat beter gaat.

In alle Vlaamse provincies zijn er op verschillende plaatsen CGG’s. De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is dus geen opname of verblijf.

Hoe weet ik of een CGG mij (of mijn partner, of mijn kind) gepaste hulp kan bieden?

Praat erover met je huisarts of met andere instanties (bv. het centrum voor leerlingenbegeleiding of een centrum voor algemeen welzijnswerk, …) waarmee je al in contact kwam. Zij kunnen meedenken.

Hoe/waar neem ik contact op?

Het werkingsgebied van De Pont komt overeen met het arrondissement Mechelen van de provincie Antwerpen, uitgebreid met de Rupelgemeenten (Aartselaar, Boom, Hemiksem, Kontich, Lint, Niel, Reet, Rumst, Schelle, Waarloos). Aanmeldingen verlopen telefonisch.

Kan ik buiten de kantooruren bij De Pont terecht?

Onze openingsuren situeren zich tussen 9 en 17u. Avondconsultaties zijn enkel mogelijk op afspraak.

Kan ik in het weekend bij De Pont terecht?

Neen, dit is niet mogelijk.

Waar kan ik terecht met dringende problemen?

Indien u dringend hulp nodig hebt kan u tijdens de kantooruren telefonisch contact opnemen met het CGG. Als er een hulpverlener beschikbaar is zal deze samen met u bekijken of een  crisisinterventie nodig is. Wanneer op dat moment geen hulpverlener bereikbaar is, wordt u binnen de 2 werkdagen telefonisch gecontacteerd door een hulpverlener.

Indien u dringend hulp nodig hebt buiten deze uren, raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts, met tele-onthaal op het nummer 106 of met het crisisinterventiecentrum (CIC) op het nummer 015/42.03.33. Of klik door naar deze pagina: www.geestelijkgezondvlaanderen.be.

Wat moet ik meebrengen op een eerste afspraak?

Een klevertje van de mutualiteit en je identiteitskaart. Een afspraak neemt ongeveer één uur in beslag. Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of organisatie.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn op mijn afspraak?

Zet nieuwe afspraken meteen in je agenda. Als je een keer toch niet kan komen, verwittig zo snel mogelijk het centrum. Zo krijgt iemand anders de kans om langs te komen op dat moment en help je mee aan het voorkomen van lange wachtlijsten.

Is er een wachttijd?

Na het eerste verkennend gesprek is er vaak een wachttijd vooraleer de behandeling kan opstarten. Of dat het geval is en hoeveel tijd die bedraagt, kan u navragen als u zich aanmeldt.

Hoeveel kost een consultatie?

In alle CGG wordt per gesprek 11 Euro gevraagd. Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling betalen per gesprek 4 euro. Mensen zonder aansluiting bij een mutualiteit kunnen gratis een beroep doen op ons. Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of organisatie.

Kunnen anderstalige cliënten bij De Pont terecht?

In de mate van het mogelijke kunnen anderstalige cliënten bij De Pont terecht. Soms wordt daarvoor beroep gedaan op TOPA (de tolk- en vertaaldienst van de provincie Antwerpen De mogelijkheden kunnen besproken worden als u contact opneemt voor een aanmelding.

Wat kan je doen indien de aangeboden hulpverlening niet voldoet aan je verwachtingen?

Hulpverlenen is mensenwerk. Als verwachtingen van cliënten niet worden beantwoord of als ze ontevreden zijn over een aspect van de hulpverlening is een gesprek hierover met de betrokken medewerker vaak al voldoende. Al onze medewerkers staan hiervoor open. Indien een gesprek echter geen oplossing biedt, kan u uw klachten of opmerkingen ook op een andere manier kenbaar maken. Klik hier voor meer informatie.

Beroepsgeheim en privacy

De hulpverleningsteams zijn multidisciplinair samengesteld met o.a. psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten, … Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en behandelen informatie met respect voor de privacy. Als patiënt kan u ook steeds rekenen op bepaalde rechten die zijn vast gelegd in de wet op de patiëntenrechten.

© CGG De Pont 2019 | Alle rechten voorbehouden | disclaimer