Zorg voor kwaliteit is een belangrijk onderdeel van onze visie en werking. Aandacht voor vorming, intervisie, training en opleiding is een voorbeeld hiervan. Overleg tussen hulpverleners, binnen en buiten het CGG, om de zorg goed af te stemmen, is een ander voorbeeld. Werken aan kwaliteit is ook nooit af. Vragen en verwachtingen evolueren doorheen de tijd. De laatste jaren ging veel meer aandacht om zorg samen tussen hulpverlener en cliënt af te spreken: inspraak in keuze behandeling, mee de behandeling evalueren en eventueel bijsturen.

Naast de aandacht en toetsing van onze kwaliteit die we zelf doen, werken we graag mee aan externe toetsing. Dat gebeurt geregeld vanuit de Vlaamse overheid (Zorginspectie). De meest recente inspectie gebeurde in 2017. Meer info over deze inspectie lees je hier.

Tot slot laten we graag de hulpvrager zelf aan het woord. Uit de Vlaamse Patiëntenpeiling (2017) blijkt dat de zorg in de CGG hoog gewaardeerd wordt door de zorggebruikers zelf. De algemene tevredenheid bij de behandeling is hoog (alle CGG:8,55/10; CGG De Pont: 8,79). 98% van de patiënten zou CGG De Pont aanbevelen bij familieleden, vrienden of kennissen.

Dit zet ons aan om verder te werken aan de kwaliteit van onze zorg!

Voor vragen over onze kwaliteitswerking kan u terecht bij Bob Cools, directeur.

© CGG De Pont 2019 | Alle rechten voorbehouden | disclaimer