Doelstelling

Meer inzicht krijgen in hoe het strafbaar gedrag tot stand is gekomen meer inzicht krijgen in de mogelijke problemen die samenhangen met het strafbaar gedrag een grotere bewustwording krijgen van de ernst van dit gedrag en de mogelijke gevolgen voor zichzelf en voor het slachtoffer

Doelgroep

Volwassenen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: agressie, seksueel geweld, intrafamiliaal geweld vrijwillig of naar aanleiding van een juridische maatregel

Aanbod

 • individuele psychosociale begeleiding of behandeling
 • groepsbegeleiding

De begeleiding/behandeling kan de volgende zaken inhouden:

 • het doorbreken van de geweldspiraal
 • het verhogen van de sociale vaardigheden, het leren aangaan van functionele adequate relaties
 • cognitieve herstructurering en empathietraining
 • training van impulscontrole en agressiemanagement
 • het leren herkennen van risicovolle situaties die voorheen tot misbruik of agressie hebben geleid
 • het leren onderkennen van rationalisatie voor het misbruik
 • het leren zich inleven in het slachtoffer
 • het nemen van de verantwoordelijkheid voor het misbruik (delict) t.o.v. het slachtoffer

Aanvullende werkingen

 • Strategisch plan

  Binnen de gevangenis van Mechelen kunnen gedetineerden zich vrijwillig aanmelden met klachten (depressie, angst,…) voor een eerste opvang en oriëntering.

 • Leerproject

  In samenwerking met de stad Mechelen en de stad Lier worden in het kader van de Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen cursussen “omgaan met agressie” en “sociale vaardigheden” aangeboden in het kader van strafbemiddeling, probatie of vrijheid onder voorwaarden.