Wanneer neem ik contact op met het Baby- en Peuter team?

Beginnend ouderschap is niet alleen een fijne ervaring maar ook een mogelijke bron van twijfel en zorgen. Ouders kunnen zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun baby of peuter, over de relatie die ze met hun jonge kind hebben en hoe ieder zich daarbij voelt, over het gedrag van hun baby of peuter. Overmatig huilen, eet- en/of slaapproblemen, jonge kinderen die zich erg angstig voelen of contact als onprettig ervaren, kinderen die erg teruggetrokken zijn of moeilijk tot spel en communicatie komen, baby’s die snel overprikkeld zijn of juist erg weinig reageren, peuters die zich agressief of extreem dwingend gedragen…kunnen daarbij reden tot zorg zijn.

Ouders en aanstaande ouders kunnen ook twijfels en vragen hebben bij hun ouderschap en de band die ze met hun kind willen opbouwen. Vroegere verlieservaringen, een moeilijke voorgeschiedenis, psychische problemen, ernstige medische problemen bij het kind … kunnen daarbij een extra belasting zijn.

Wanneer ouders zich blijvend zorgen maken en adviezen van familie, huisarts, Kind & Gezin niet meer volstaan of onvoldoende geruststelling geven, kunnen zij, in samenspraak met een verwijzer, contact opnemen met het Baby- en Peuterteam.

Hoe verloopt een eerste contact?

Ouders kunnen in samenspraak met huisarts, kinderarts of andere diensten telefonisch contact opnemen met het Baby- en Peuterteam. In dit telefonisch gesprek gaan we na of ons aanbod voldoende aansluit bij de verwachtingen en de behoeften van het kind. Als dit het geval is, plannen we, indien mogelijk, een afspraak binnen de twee weken voor een eerste gesprek in een reeks van 5 gesprekken met ouders, kind en hulpverlener. Deze hulpverlener blijft de vaste aanspreekpersoon gedurende het verdere verloop van de behandeling.

Wat gebeurt er tijdens een behandeling ?

Tijdens de vijf gesprekken met ouder en kind nemen we de tijd om het gezin beter te leren kennen, de zorgen te bespreken, de problemen en de signalen van het kind te begrijpen en de afstemming tussen kind en ouders te verbeteren en de ontwikkeling meer kansen te geven. Samen met ouders staan we stil bij de sterke kanten van het kind in zijn gezin, bij veerkracht en kwetsbaarheid en hoe ouders in hun relatie met hun kind deze balans kunnen aanwenden in het ondersteunen van de ontwikkeling van hun kind.

Hoe lang duurt een behandeling ?

We plannen een reeks van 5 ouder-kind-gesprekken. Vaak zijn deze gesprekken voldoende om verandering op gang te zetten. Wanneer dit onvoldoende blijkt te zijn, kunnen we in samenspraak met ouders een verdere ouder-kind-behandeling opzetten waarbij we samen het doel en de manier van werken bespreken en op geregelde tijdstippen bevragen.