Omschrijving

Vaardigheidstraining voor mensen met depressieve klachten.

Doel

Het aanleren van praktische vaardigheden en het veranderen van dingen in het eigen leven die depressieve gevoelens veroorzaken en/of in stand houden.

Inhoud

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Wat is depressiviteit?
  • Zicht krijgen op de eigen klachten
  • Verbanden leggen tussen denken, voelen en doen
  • Een persoonlijk plan van aanpak maken
  • De invloed van onze gedachten en hoe gedachten depressiviteit kunnen beïnvloeden
  • Meer plezierige activiteiten inbouwen
  • Het aanpakken van piekeren
  • Voor jezelf opkomen – assertiviteit

Kenmerken

Groep van 10 tot 12 deelnemers, met een engagement voor de volledige 8 sessies (en één terugkombijeenkomst). Het is een echte cursus, geen gespreksgroep of psychotherapiegroep. We gaan het niet hebben over jouw jeugd of jouw diepste innerlijk. In de cursus gaan we uit van de situatie zoals die nu is. Je leert praktische dingen die je kunnen helpen om de depressieve gevoelens te overwinnen. We werken met huiswerkopdrachten. Zelf dingen doen is belangrijk. Je leert zo onmiddellijk nieuwe vaardigheden toe te passen in de eigen situatie. We werken met een werkboek met informatie en opdrachten.

Waar en wanneer

De cursus wordt jaarlijks 2 keer georganiseerd (in het voorjaar en in het najaar). Volgende start op 3/10/2019.

Locatie: Lange Ridderstraat 20 te Mechelen.

Criteria

Volwassenen met depressieve klachten. De depressieve klachten moeten al wel wat opgeklaard zijn in die mate dat dagelijkse activiteiten mogelijk zijn. Voor de cursus start heeft iedere deelnemer een kennismakingsgesprek met een begeleider.

Tarieven

Elke sessie kost 11 euro. Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling betalen per sessie 4 euro. Mensen zonder aansluiting bij een mutualiteit kunnen gratis een beroep doen op ons.

Het bedrag voor alle groepssessies samen is vooraf te betalen.

Contact

Voor vragen kan je terecht bij de begeleiders Sofie Schelkens en Lisse Van Duppen op het nummer 015/42 08 32 of via e-mail sofie.schelkens@cggdepont.be en lisse.vanduppen@cggdepont.be

© CGG De Pont 2019 | Alle rechten voorbehouden | disclaimer