Omschrijving

Vaardigheidstraining voor mensen met borderline-kenmerken

Doel

Vermeerderen van

  • kernoplettendheidsvaardigheden (bewust leren omgaan met en aandacht besteden aan jezelf en je omgeving),
  • intermenselijke vaardigheden (omgaan met andere mensen op een goede, constructieve manier, zonder dat dit ten koste gaat van je relatie of je zelfrespect. Leren neen zeggen, iets leren vragen, conflicten oplossen, grenzen stellen, …),
  • emotieregulatievaardigheden (vat leren krijgen op je emoties door ze te (h)erkennen, benoemen en begrijpen. Bevorderen van je emotionele draagkracht) en
  • crisisvaardigheden (moeilijke momenten of crisismomenten leren doorkomen zonder over te gaan tot gedrag dat schadelijk is voor jezelf en/of anderen).

Inhoud

Mindfulnessoefening, huiswerkbespreking, theorie en oefening.

Kenmerken

Naast de groepssessies is er een bijkomende individuele begeleiding door DGT-therapeut

Waar en wanneer

Dinsdag van 10.00h tot 12.30h. De training gaat niet door op feestdagen en tijdens schoolvakanties.
De locatie wisselt jaarlijks in september (Mechelen, Lier, Boom).

Criteria

Volwassenen, op verwijzing en/of na intakegesprek

Tarieven

Elke sessie kost 11 euro. Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling betalen per sessie 4 euro. Mensen zonder aansluiting bij een mutualiteit kunnen gratis een beroep doen op ons.

Het bedrag is vooraf per module (10 sessies) ter plaatse te betalen. Dit kan cash of met bancontact. Overschrijven is niet mogelijk.

Contact

Inschrijven kan via mail: katleen.hannaert@cggdepont.be of telefonisch: 03/4801801.

Brochure

Meer info vind je in deze brochure.