Omschrijving

Psycho-educatiepakket voor mantelzorgers van personen met dementie

Doel

Het groepsaanbod helpt om de soms uitdagende zorgsituatie het hoofd te bieden. Om de zorg voor personen met dementie vol te houden, helpt het om…

  • meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en mogelijke ondersteuning
  • beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting
  • mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen

Inhoud

“Dementie en nU” richt zich naar de mantelzorger die thuis of daarbuiten (WZC) voor iemand met dementie zorgt. In de 10 bijeenkomsten van “Dementie en nu” worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven en is er ruimte voor reflectie met lotgenoten over de behandelde onderwerpen.

Kenmerken

De bijeenkomsten worden gegeven voor een vaste groep van 8 à 15 mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie.

Waar en wanneer

De huidige reeks sessies zal starten op 25/9/18, steeds van 18-21u. Locatie: 't Monument, Lijsterstraat 2, 2800 Mechelen.

Criteria

Mantelzorgers die zorgen voor een persoon met dementie, thuis of in het rusthuis

Tarieven

0 euro. (Inbegrepen: inleidende sessie deelname aan 10 sessies én exemplaar van “Dementie en nU”)

Contact Lieslot Balieu, 015/420832 of via mail .

© CGG De Pont 2019 | Alle rechten voorbehouden | disclaimer