Alle info over Kinderen uit de knel vind je hier .

Belangrijk om weten, wanneer u mensen doorverwijst voor het programma, dat beide ouders elk dienen aan te melden en bereid zijn om samen op intakegesprek te komen.

Tarieven

Elke sessie kost 11 euro. Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling betalen per sessie 4 euro. Mensen zonder aansluiting bij een mutualiteit kunnen gratis een beroep doen op ons.

Het bedrag voor alle groepssessies samen is vooraf te betalen.

© CGG De Pont 2019 | Alle rechten voorbehouden | disclaimer