Omschrijving

Agressiebeheersing in een (ex-) partnerrelatie.

Doel

Aanleren van de TIME-OUT techniek met als doel geweld in de relatie te doen stoppen.

Inhoud

Leren omgaan met gevoelens van frustratie en kwaadheid. Later kan worden ingegaan op andere zaken zoals: communicatie, stress, jaloezie, opvoeding,…

Kenmerken

Groepsaanbod en/of individueel aanbod en/of koppelbegeleiding.

Waar en wanneer

10 sessies op maandagavond van 18.00-19.30 uur.

Locatie: Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen.

Criteria

Aanmelden kan vrijwillig of via doorverwijzing. We werken met zowel meerderjarige mannen als vrouwen.

Contact

Jef Vereijcken, Jennifer Schutters, 015/42.08.32

© CGG De Pont 2019 | Alle rechten voorbehouden | disclaimer