Omschrijving

Hervalpreventiegroep voor mensen die seksueel grensoverschrijdend gepleegd hebben

Doel

Inzicht verwerven en vaardigheden ontwikkelen om herval te voorkomen

Inhoud

We werken volgens de principes van hervalpreventie.
Volgende thema’s komen aan bod :

  • Inzicht krijgen in hoe het seksueel grensoverschrijdend gedrag tot stand is gekomen
  • Zicht krijgen op de eigen voedingsbodem en de eigen delictketen
  • Vaardigheden ontwikkelen om het leven in balans te krijgen zonder seksueel grensoverschrijdend gedrag

Kenmerken

Na intake in ons team wordt bekeken of iemand geschikt is om deel te nemen aan de groep. Bij de keuze van de groepskandidaten wordt rekening gehouden met optimale leerkansen voor elke deelnemer. Het betreft een gesloten groep met maximaal 10 deelnemers, die zich engageren voor 40 sessies verspreid over één jaar. Het is een intensief programma met naast de bijeenkomsten ook huiswerkopdrachten.

Waar en wanneer

Maximaal 1 keer per jaar wordt een nieuwe groep gestart.

Locatie: Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen

Criteria

Volwassenen (mannen en vrouwen) die seksueel grensoverschrijdend gedrag gesteld hebben. Vrijwillig of op verwijzing van politie, justitie of een hulpverleningsinstantie. De samenstelling van een groep gebeurt door de hulpverlening na een intakegesprek.

Contact

Ons team bestaat uit medewerkers van CGG De Pont en CAW Boom Mechelen Lier. Aanmeldingen of informatie vragen kan op aanmeldingen.sd@cawboommechelenlier.be of forensischteam@cggdepont.be of telefonisch op 0479/22.97.64 (HSD)

© CGG De Pont 2019 | Alle rechten voorbehouden | disclaimer